Janus PIM

Organizacijska klima i zadovoljstvo poslom

 

Organizacijska klima i zadovoljstvo poslom su važni organizacijski fenomeni koji se mjere kako bi podržali razvoj kulture organizacije i sustav vrijednosti koji dijele svi zaposlenici. Dok je organizacijska klima zajednička i više objektivna percepcija različitih elemenata radnog okruženja, zadovoljstvo poslom pruža uvid u zaposlenikov subjektivan doživljaj i emocionalnu reakciju na uvjete radne okoline, prvenstveno na osnovi osobnog iskustva.

Organizacije koje prate organizacijsku klimu i zadovoljstvo zaposlenih na temelju dobivenih rezultata planiraju uvođenje organizacijskih promjena namijenjenih poboljšanju poslovanja.
Pouzdana mjera ovih fenomena služi kao temelj za planiranje aktivnosti kojima se usklađuje sustav vrijednosti organizacije i poslovna strategija. Ujedno, kontinuirano praćenje klime i zadovoljstva osigurava i provjeru učinkovitosti poduzetih mjera i aktivnosti u području upravljanja ljudskim resursima u proteklom razdoblju.

 

Kontakt

Janus PIM d.o.o.

Slunjska 38
10110 Zagreb
 CROATIA
 
tel:    +385(1) 301 36 83

e-mail: info@janus-pim.hr

Anketa

Koliko često polazite treninge usavršavanja?
 
You are here  : Naslovnica